fbpx

Author - admin

Tiêu đề dài tự động ngắt thành dấu …

Làm thế nào Tiêu đề dài tự động ngắt thành dấu …?? Chắc chắn rằng khi up sản phẩm hoặc up nội dung nào đó. Các bạn sẽ gặp vấn đề rất khó chịu này phải không? Một số themes thì có thể nó tự động kéo cái hình bằng nhau. Nhưng một số themes thì coi như khỏi luôn. Vậy nên chúng ta sẽ dùng một hàm. Cắt. Hàm này bạn viết trong file function.php của themes. Sẽ giải quyết dứt [...]

Read more...

Bộ Luật An Ninh Mạng 2018

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc [...]

Read more...

contact

Liên hệ để nghe tư vấn Dịch vụ ---SEO WebsiteQuảng cáo Facebook AdsQuảng cáo Zalo AdsQuảng cáo Instagram Quy mô kinh doanh ---Cá nhânDoanh nghiệp [...]

Read more...